Toepassing

In veel gevallen en gedurende een periode van enkele maanden kan ons gehoor worden getraind door middel van regelmatige en individuele auditieve stimulatie.

De Johansen-gehoortraining omvat luisteroefenprogramma’s met speciaal samengestelde muziek-cd’s of muziekbestanden die zijn aangepast aan de persoonlijke luistervaardigheid.  Deze muziek is samengesteld met behulp van speciale software en bestaat uit verschillende tracks van ongeveer 10 minuten.  Per dag moet er één track worden beluisterd, meestal 6 dagen in de week. Dit gedurende meerdere weken. De muziek kan thuis worden beluisterd met een standaard koptelefoon en cd-speler of smartphone / tablet.

JIAS kan nuttig zijn voor kinderen, adolescenten en volwassenen op de volgende gebieden:

Verbetering van de LUISTERFUNCTIE bij auditieve verwerkings- en waarnemingsproblemen.

Toename van AANDACHT en CONCENTRATIE met verhoogde afleidbaarheid door achtergrondgeluid.

Verbetering van de LEES- EN SPELLINGPRESTATIES, op voorwaarde dat de moeilijkheden onder andere te wijten zijn aan auditieve beperkingen.

Positieve ondersteuning op het gebied van TAALONTWIKKELING en TAALBEGRIP.

Verbetering van de uitspraak wanneer de stem laag, onduidelijk of eentonig is.

Vermindering  van GEVOELIGHEID VAN HET GEHOOR en vermindering van een waargenomen continue toon (TINNITUS).

Gebruik van positieve effecten voor ONTSPANNING en REGENERATIE, bijvoorbeeld bij traumatische ervaringen of burn-outverschijnselen.

Ik wil de gehoorfuncties laten nakijken, wat moet ik doen?

Voorwaarde voor het uitvoeren van een gehoortraining zijn vrije gehoorgangen en het uitsluiten van geluidsgeleidingsstoornissen. Medische oorzaken moeten worden uitgesloten door een KNO-arts.

Neem voor meer informatie contact op met een Johansen-provider.

Op basis van informatie van een checklist kan vervolgens worden besloten of gehoortraining zinvol en haalbaar is. Horen is gerelateerd aan bepaalde sensorische systemen in ons lichaam. Individueel moet worden beoordeeld of een auditieve stimulatie effectief is voor de betreffende cliënt en of de functies in het dagelijks leven van de cliënt positief kunnen worden ondersteund door een geoptimaliseerde luistersituatie. Alleen dan mag er volgens Johansen een gehoortraining worden gegeven.

Oorzaken

Vaak zijn er verschillende symptomen van hetzelfde type of iets dergelijks, die al optreden tijdens de ontwikkeling van het kind en die gepaard kunnen gaan met moeilijkheden bij het verwerken van wat er is gehoord.

We hebben hier een selectie van voorbeeldsymptomen voor u samengesteld:

Misverstand over wat er wordt gehoord

Korte aandacht spanne

Verwarring van gelijk klinkende woorden

Verwisseling van letters

Afleidbaarheid en concentratieproblemen

Aarzelende en / of onduidelijke spraak

Problemen met het begrijpen van lange luisterinstructies

Overgevoeligheid voor bepaalde geluiden

Moeilijkheden om het deuntje vast te houden tijdens het zingen

Vlakke en monotone spraak

Moeite met begrijpend lezen

Veel spelfouten

Werkwijze

Vereisten en checklists

Voorwaarde voor het uitvoeren van een gehoortraining zijn vrije gehoorgangen en het uitsluiten van geluidsgeleidingsstoringen. Medische oorzaken moeten worden uitgesloten door een KNO-arts.

Er zijn checklists beschikbaar voor kinderen en volwassenen voor een precieze verduidelijking van het probleem en bespreking met een Johansen-aanbieder. Deze kunnen door u worden ingevuld en worden doorgestuurd naar de behandelaar. Hieronder vindt u de checklist die u gratis kunt downloaden.

Maak een afspraak en stuur uw ingevulde checklist naar de behandelaar.
De uitkomst van de checklist wordt besproken bij het intake gesprek.  
Daarna wordt er een gedetailleerde controle uitgevoerd van de verschillende gehoorfuncties.

Op basis van de resultaten kan vervolgens worden besloten of gehoortraining zinvol en haalbaar is.
Indien gekozen wordt voor een gehoortraining wordt er individuele JIAS muziek gemaakt.

De muziek wordt altijd individueel gemaakt. In de meeste gevallen hoor je dit 6-12 weken, 4-6 dagen per week, ongeveer 10-15 minuten per dag thuis. Stereo koptelefoons van hoge kwaliteit en een cd-r-compatible stereo-cd-speler of een smartphone / tablet met koptelefoonaansluiting zijn vereist. Enkele voorbeelden van geschikte koptelefoons vindt u onder het kopje “Geschikte koptelefoons”.

Na afloop van de luisterperiode wordt een nieuwe gehoortest (audiogram) uitgevoerd. De bijgewerkte resultaten kunnen worden gebruikt om te beslissen of andere muziek wordt aanbevolen. In de regel worden in totaal 4-6 luistertraining-cd’s / downloads beluisterd om het best mogelijke resultaat te bereiken.

Doel:
Het doel is om de gehoorverwerking en gehoorperceptie te verbeteren door regelmatig te luisteren naar de frequentie specifieke JIAS-muziek, die individueel is afgestemd op de luistervaardigheid. Bovendien moet de samenwerking van beide oren positief worden ondersteund, zodat de geluids- en spraakperceptie in zijn geheel kan worden geoptimaliseerd.

De ontwikkeling en consolidatie van een bepaalde oor dominantie kan ook nuttig en ondersteunend zijn voor de gehoorverwerking als geheel. Het doel is om een optimale gevoeligheid te bereiken, vooral in de taalrelevante gebieden.

Luistertraining volwassenen

JIAS-gehoortraining kan volwassenen ondersteunen die aan de volgende symptomen lijden:

Problemen met achtergrondgeluid.

Problemen met telefoneren, bijv. in een open kantooromgeving, of moeilijkheden bij het volgen van gesprekken met achtergrondlawaai (bijv. tijdens vergaderingen, in een restaurant, enz.)

Uitputting en vermoeidheid.

Naast het verbeteren van de waarneming, hebben de binaurale beats (geluiden die binnen de muziek afwisselend in het linker- en rechteroor worden aangeboden) ook een positief effect op ontspanning en het opnieuw activeren van bepaalde zenuwverbindingen in de hersenen.

Overgevoeligheid voor lawaai.
Het verminderen van de gevoeligheid voor bepaalde geluiden kan verlichting brengen in het dagelijks leven.

Tinnitus.
Speciale gehoortraining kan tinnitus helpen verminderen.

Preventie van gehoorverlies bij ouderen
De stimulatie kan het begin van seniel gehoorverlies langer stabiel houden of het beloop ervan vertragen.

Ondersteunend voor mensen met gehoorapparaten die hun waarneming van geluiden en geluiden willen verbeteren. Ook mensen die een beroerte hebben gehad, kunnen baat hebben bij JIAS.

Als u besluit om een luistertraining te doen, wordt een individueel JIAS-muziekbestand of een muziek-cd gemaakt dat is afgestemd op uw persoonlijke luistervaardigheid.

In de meeste gevallen wordt deze muziek 10-12 weken, 6 dagen per week, ongeveer 10 minuten per dag thuis beluisterd. Hiervoor moet een geschikte koptelefoons ( zie onder “geschikte koptelefoons”) worden gebruikt.

Nadat de opgegeven weken luistertijd zijn verstreken, wordt een nieuwe luisterbeoordeling uitgevoerd. De bijgewerkte resultaten kunnen worden gebruikt om te beslissen of verdere muziek wordt aanbevolen. In de regel worden er ongeveer 6 luistertraining-cd’s / downloads beluisterd om het best mogelijke resultaat te bereiken. Om de tinnitus te verminderen wordt er speciale tinnitus muziek gemaakt waarmee de tinnitus frequentie wordt we gefilterd. Deze moet worden beluisterd naast de hierboven beschreven muziek.