Cursussen

Introductiecursus (provider) Johansen-IAS. 

Twee deelnemers hebben de individuele J-IAS provider cursus met succes gevolgd. Ze kunnen nu aan de slag om kinderen met auditieve verwerkingsproblemen te helpen om beter te kunnen functioneren op school en in het dagelijkse leven.  

Individuele cursus Johansen-IAS.
Het eerste gedeelte van de cursus bestaat uit zelfstudie. Uitgebreide informatie omtrent achtergronden van de JIAS luistertraining moeten thuis bestudeerd worden. Vervolgens wordt er één dag in Herkenbosch (Limburg) afgesproken waar de belangrijkste achtergronden van de JIAS worden herhaald. Tevens wordt er uitgebreid aandacht besteed aan het afnemen van een audiogram en twee aanvullende testen om de klankverwerking in kaart te brengen en om te zien hoe beide oren auditieve informatie kunnen verwerken. 

De kosten bedragen €350 p/p. (incl. lunch, cursusmateriaal en BTW). 

Als deze dag op locatie moet plaatsvinden dan kan een aanvullend bedrag in onderling overleg worden afgesproken.

Cursusprogramma:                    
Dag 1:
-introductie
-het gehoor
-klanktherapieën
-Johansen-IAS luistertraining
-plasticiteit van de hersenen
-zintuiglijke stimulatie
-auditieve stimulatie
-muziek en taal
-ontwikkeling gehoor en auditieve verwerking
-auditieve verwerkingsproblemen
-lateraliteit en dominantie
-auditieve lateraliteit en gehoorverlies
-auditieve verwerkingsstoornissen en dyslexie
-auditieve verwerkingsstoornissen en J-IAS
-ontwikkeling van de Johansen-IAS training
-onderzoeksprojecten effecten J-IAS
-tinnitus

Dag 2:
-twee casussen
-audiogram + optimaal curve
-muziek Johansen-IAS luistertraining
-frequenties en taalklanken
-beluisteren van de J-IAS muziek
-praktische informatie
-afnemen audiogram en binaurale testen
-interpretatie audiogram
-aanvraagformulieren muziek
-info audiometers

Na deze cursus kunt u aan de slag met de Johansen-IAS training. Voor inschrijvingen gebruik onderstaande contactmogelijkheid of stuur een mail naar Wim de Zwart (dezwartw@gmail.com

Auditieve Verwerkings Problemen (AVP)

                                                 

Het is mogelijk een presentatie AVP (Auditieve Verwerkings Problematiek) te geven zowel voor ouders als voor leerkrachten. In deze presentatie wordt er meer inzicht gegeven in de auditieve verwerkingsproblematiek. Wat betekent dit voor het kind en wat kan er aan gedaan worden. 

Als auditieve informatie moeilijk verwerkt kan worden dan heeft dit gevolgen voor de taalverwerking (spellen en lezen) maar ook voor het alledaagse functioneren. Instructies kunnen met moeite gevolgd worden of verkeerd begrepen worden. Vaak komt men in een negatieve spiraal doe maar met moeite doorbroken kan worden. 

Interesse in deze presentaties?  Neem contact op met Wim de Zwart.